Công ty cổ phần quốc tế ĐẠI LỢI khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho toàn thể CBCNV

Thực hiện Thông tư số 14/2013 của Bộ Y tế, ngày 5/12/2020 , Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI  đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa Chữ Thập Xanh và các bệnh viện lân cận các dự án tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho toàn bộ cán bộ, kỹ sư và công nhân lao động toàn thể công ty

Trong quá trình khám, gần 100 cán bộ, công nhân lao động tại Hà Nội, được khám tổng quát sức khỏe: cân đo, huyết áp, khám mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, chụp X-quang… Người lao động được các bác sỹ tư vấn để hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe của bản thân cũng như cách tốt nhất để duy trì và bảo vệ sức khỏe.
Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBCNV thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự quan tâm của công ty cổ phần quốc tế ĐẠI LỢI đối với người lao động, giúp Công ty nắm bắt được tình hình sức khỏe của người lao động, phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, từ đó có kế hoạch bố trí công việc phù hợp đảm bảo sức khỏe cho người lao động, cũng như nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trả lời