CỒN ETHANOL GRITSON 90 ĐỘ 500ML

30,000 25,000

Cồn y tế hay còn gọi là cồn ethanol, có công thức là C2H6O hoặc C2H5OH.