Showing all 2 results

Cồn ethanol gritson 70 độ chất lượng,sản phẩm cồn ethanol được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đảm bảo đáp ứng đúng quy định của bộ y tế

Cồn Ethanol Gritson 70 độ

CỒN ETHANOL GRITSON 70 ĐỘ 500ML

20,000

Cồn Ethanol Gritson 70 độ

CỒN ETHANOL GRITSON 70 ĐỘ 50ML

4,200