Chính sách và quy định chung

Điều khoản sử dụng

  • Danh mục: Chính sách và quy định chung

Chào mừng bạn đến website của Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi! Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích thú với trải nghiệm trực tuyến của bạn.

 

Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi cam kết duy trì niềm tin với người sử dụng về website của mình. Các qui định dưới đây chi phối việc sử dụng trang web này của bạn.

 

1. Những hình thức sử dụng có thể được chấp nhận

 

Hãy tự do khám phá trang web của chúng tôi và nếu có thể, hãy đóng góp tài liệu cho trang web, chẳng hạn như câu hỏi, thông báo và nội dung đa phương tiện (ví dụ như hình ảnh, video,…). 

 

Tuy nhiên, việc sử dụng trang web và các tài liệu được đưa lên không được bất hợp pháp hoặc phản cảm theo bất kỳ phương diện nào. Bạn cần lưu tâm để không: 

(a) Xâm phạm quyền riêng tư của người khác; 
(b) Vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ; 
(c) Đưa ra những tuyên bố phỉ báng (kể cả đối với chúng tôi), liên quan đến nội dung khiêu dâm, có tính phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại, xúi bẩy căm ghét hoặc kích động bạo lực hoặc hỗn loạn; 
(d) Tải lên các tập tin chứa virus hoặc dẫn đến các vấn đề về an ninh
(e) Bằng cách nào đó gây nguy hiểm cho tính trọn vẹn của website chúng tôi

Hãy lưu ý, chúng tôi có quyền loại bỏ nội dung bất kỳ được cho là bất hợp pháp hoặc phản cảm ra khỏi website. 

 

2.  Bảo vệ dữ liệu

 

Thông báo về Quyền Riêng tư của chúng tôi áp dụng với dữ liệu hoặc tư liệu cá nhân bất kỳ được chia sẻ trên website này. 

 

3.  Sở hữu trí tuệ

 

3.1. Nội dung do Đại Lợi cung cấp

 

Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và nhãn hiệu, trong các tài liệu được Đại Lợi hoặc nhân danh Đại Lợi công bố trên website này (ví dụ như văn bản và hình ảnh) thuộc sở hữu của Đại Lợi hoặc những đơn vị được Đại Lợi cấp phép sử dụng. 

 

Bạn có quyền sao các trích đoạn của website để sử dụng riêng cho chính mình (ví dụ, sử dụng vì mục đích phi thương mại) với điều kiện là bạn giữ nguyên và tôn trọng mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm thông báo bản quyền bất kỳ xuất hiện trong nội dung đó.

 

3.2. Nội dung do Bạn cung cấp 

 

Bạn tuyên bố với Đại Lợi rằng bạn là tác giả của nội dung mà bạn đóng góp cho website này, hoặc bạn có các quyền (ví dụ, được người có quyền cho phép) và có thể đóng góp nội dung đó (ví dụ, hình ảnh, video, nhạc,…) cho website. 

 

Bạn đồng ý rằng nội dung đó sẽ được xử lý như không phải thông tin mật và bạn cho Đại Lợi quyền sử dụng miễn phí, vĩnh viễn trên toàn thế giới (bao gồm tiết lộ, sao chép, truyền đạt, công bố hoặc phổ biến) nội dung mà bạn cung cấp cho các mục đích liên quan đến việc kinh doanh của Đại Lợi. 

 

Hãy lưu ý rằng Đại Lợi tự do quyết định có hay không sử dụng nội dung đó và Đại Lợi có thể đã triển khai nội dung tương tự hoặc đã có nội dung đó từ các nguồn khác, khi đó mọi quyền sở hữu trí tuệ từ nội dung đó sẽ vẫn thuộc Đại Lợi và những đơn vị được Đại Lợi cấp phép sử dụng. 

 

4. Trách nhiệm pháp lý

 

Mặc dù chúng tôi vận dụng mọi nỗ lực để bảo đảm tính chính xác của tư liệu trên website của mình và tránh thiếu sót nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin không chính xác, những thiếu sót, gián đoạn hoặc sự kiện khác có thể gây tổn hại cho bạn, bất kể là trực tiếp (như hỏng máy tính) hay gián tiếp (như giảm lợi nhuận). Bạn phải chịu mọi rủi ro khi tin hay không vào các tư liệu trên website này. 

 

Website này có thể chứa các đường dẫn ra ngoài và chúng tôi không kiểm soát các website của bên thứ ba, không nhất thiết xác nhận chúng và cũng không nhận trách nhiệm bất kỳ về chúng, kể cả nội dung, tính chính xác hoặc chức năng của chúng. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn xem xét kỹ các thông báo pháp lý về các trang web của bên thứ ba như vậy, kể cả việc khiến bạn được cập nhật về những thay đổi bất kỳ của chúng. 

 

Bạn có thể điều hành một website của bên thứ ba và muốn liên kết đến trang website này. Khi đó, chúng tôi không phản đối liên kết đó, với điều kiện là bạn sử dụng URL trang chủ chính xác của website này (ví dụ như không liên kết sâu) và không gợi ý theo cách bất kỳ rằng bạn là công ty con của Đại Lợi hay được Đại Lợi xác nhận. Bạn không được dùng “framing” hoặc kỹ thuật tương tự, và phải bảo đảm đường dẫn đến trang web mở trong cửa sổ mới. 

 

5.  Liên hệ

 

Website này này do Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi vận hành.
Nếu bạn có câu hỏi hoặc bình luận bất kỳ về website, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bằng 
(i) Gửi thư điện tử đến địa chỉ: dailoijsc2006@gmail.com
(ii) Gọi điện thoại số: 0243 7569 112

(iii) Gửi thư thường đến:

Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi

Thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 7569 112
Email: dailoijsc2006@gmail.com

 

6.  Thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này. Thỉnh thoảng hãy trở lại trang này để xem lại các điều khoản và thông tin mới bất kỳ.

Tin tức khác

Giới thiệu công ty Đại Lợi

Xem thêm >

Chính sách bảo mật

Xem thêm >