Chúng tôi có 7 tin tuyển dụng trên 6 loại tin tuyển dụng của công ty quốc tế ĐẠI LỢI bạn hãy ứng tuyển vị trí phù hợp nhất

Bạn hãy nhấn chọn tìm kiếm theo các tỉnh để hiển thị đầy đủ danh sách cửa hàng nhất,xin cảm ơn

Danh mục Công việc

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh các sản phẩm do công ty sản xuất ra thị trường
 • Tuyển dụng nhân viên kinh doanh
 • Tuyển dụng nhân viên kinh doanh nước muối sinh lý SATBB tháng 7 năm 2020
 • Tuyển dụng nhân viên kinh doanh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH
 • Danh mục Công việc

  Nhân viên kỹ thuật

 • Tuyển 1 nhân viên kỹ thuật điện
 • Tuyển 2 nhân viên kỹ thuật điện
 • Danh mục Công việc

  Quản lí

  Quản lí ,điều hành
 • Tuyển dụng quản lí